O Firmie

Poznaj nas

mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm

Nasza firma tematyką związaną z ochroną środowiska zajmuje się od 2011 roku.

Od wielu lat  prowadzimy dokumentację środowiskową  w firmach  m.in.  pomagamy uzyskać pozwolenia/zezwolenia tj. decyzje środowiskowe, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów oraz kompleksowo  doradzamy w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Przez te wszystkie lata wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych klientów podczas kontroli z zakresu ochrony środowiska, więc wiemy jak przygotować przedsiębiorstwa do wizyty kontrolerów WIOŚ lub przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

Obecnie obsługujemy ponad 500 przedsiębiorstw w pełnym zakresie ochrony środowiska.

BDO Rejestr

Od 2019 roku pomagamy przedsiębiorcom przebrnąć przez obsługę rejestru BDO. Zgłaszamy odbiór odpadów,  tworzymy i generujemy karty przekazania odpadów oraz prowadzimy karty ewidencji odpadów.

Po zakończonym roku przygotowujemy dla naszych klientów wymagane prawem sprawozdania środowiskowe: KOBIZE, opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdanie z gospodarki odpadami, sprawozdanie z ilości zebranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp. 

Przygotujemy sprawozdanie w BDO z tytułu opłaty produktowej oraz pomożemy uzyskać pomoc  de minimis, co pozwoli uniknąć kosztów związanych z wprowadzaniem produktów w opakowaniu.

Dzięki współpracy z nami możecie Państwo mieć pewność, że dokumentacja będzie sporządzana na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.