Oferta

DORADZIMY CZY MUSISZ SIĘ WPISAĆ DO BDO

rejestracja firmy w BDO poradnik

Nasza współpraca zaczyna się od weryfikacji czy dany podmiot gospodarczy musi być wpisany do BDO.
W systemie BDO jest XV działów.

Dział II

Działalność wynikająca z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Dział III

Działalność wynikająca z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dział IV

Działalność wynikająca z ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dział V

Działalność wynikająca z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Dział VI

Działalność w zakresie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Dział VII

Transportujący odpady.

Dział VIII

Sprzedawca odpadów.

Dział IX

Pośrednik w obrocie odpadami.

Dział X

Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Dział XI

Wpis z urzędu.

Dział XII

Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego.

Dział XIII

Prowadzący recykling statków.

Dział XIV

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dział XV

Działalność objęta obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dla każdej firmy indywidualnie badamy czy podlega pod którykolwiek z działów.