Oferta

ZAŁOŻYMY PROFIL W BDO DLA TWOJEJ FIRMY

rejestracja firmy w BDO poradnik

Po ustaleniu czy dana firma podlega pod BDO i musi być w rejestrze pracownicy naszej firmy przygotują, po otrzymaniu podpisanego pełnomocnictwa oraz opłaty skarbowej(17 zł) wniosek w imieniu klienta.

Wypełnione zostaną tylko te działy, w zakresie których podmiot prowadzi działalność.