Oferta

SPORZĄDZIMY KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW W BDO

rejestracja firmy w BDO poradnik

W imieniu klienta przygotować możemy planowaną kartę przekazania odpadów na 30 dni przed faktycznym przekazaniem odpadów.

Po uzyskaniu niezbędnych danych:

  • dane podmiotu transportującego
  • dane podmiotu odbierającego odpady oraz faktycznego miejsca przyjęcia odpadów
  • kodu odpadów
  • masy odpadów
  • nr rejestracyjnego pojazdu
  • data i godzina rozpoczęcia transportu

zostanie przygotowana KPO.

Potem zapisujemy kartę i w zależności od potrzeb klienta albo zapisujemy albo zapisujemy i generujemy potwierdzenie transportu.

Po zakończonym procesie tj. przetransportowaniu oraz przyjęciu przez firmę zbierającą/przetwarzającą odpady i po odrzuceniu karty przekazania odpadów pomagamy w prawidłowym skorygowaniu masy/kodu odpadu. Pozwoli to prawidłowo zamknąć kartę przekazania odpadów.